ARCHITEKTONICK A DESIGNOV NVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRITELNM ROZVOJEM

Vtejte na mch profesnch strnkch.

Nabzm Vm zpracovn architektonickch studi, projekt pro stavebn povolen i konzultace v oblasti prodnho stavitelstv a souasn architektury.

Navrhuji nzkoenergetick a pasivn devostavby a slamn domy ji od 20 000K.

Vychzm z konkrtnch loklnch podmnek, pn klienta a zsad zachovn trvale udritelnho rozvoje.

Za stejn povauji mylen v souvislostech. Neomezuji se jen na koncept, estetiku, funkci i ekologii, ale syntetizuji vechny faktory a hly pohledu.