ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Vřesina

Investor: nepřeje si být zveřejněn
Autor: Ing.arch. Petra Malá
2 / 2012

Předmětem architektonické studie je stavba pasivního rodinného domu v městské části Vřesina, náležící k městu Ostrava. Parcelu obklopují pozemky s rodinnými domy na straně východní, západní a severní a příjezdová silnice na straně jižní. Z pozemku je krásný výhled na vysoké statné stromy a protilehlá pole na straně jihovýchodní. Stavba je orientována na jihozápadní části pozemku a obrací se k jeho jihovýchodní části. Mezi okolní zástavbou převažují rodinné domy se sedlovou střechou.

Příjezdová cesta je vedena k zastřešenému garážovému stání a současně i vstupu do domu. Vhledem k esteticky cennému výhledu na vysoké statné stromy a vzdálenější pole na jihovýchodní straně, byla zvolena hlavní orientace obytných prostorů na stranu jihovýchodní a pomocných prostor na stranu severozápadní. Stavba se otevírá vůči východu, kde se nachází i hlavní venkovní pobytový prostor pro rodinné vyžití a odpočinek. Stavba evokuje tvar lodi, přesto však svojí hmotou, výškou a tvarem střechy nijak nenarušuje celkový ráz svého okolí.

Architektonické řešení odpovídá funkci ochranné před klimatickými vlivy a hlukem a zároveň otevřeně komunikuje se zahradou a vysokými stromy na jihovýchodě. Hmota domu evokuje tvar plachetnice, a to především díky pultové střeše domu, garážového stání a pergole. Stavba má jednoduchý kompaktní čtvercový tvar bez zbytečných výstupků, čímž omezuje možnost vzniku tepelných mostů. Stavba je řešena jako dřevostavba, což je podpořeno i částečným dřevěným obložením modřínovými palubkami střídajícím se s jasně bílou omítkou. K domu přiléhá modřínová terasa, jež je na jihozápadním cípu chráněna dřevěnou pergolou, jejíž svrchní část bude možné potáhnout textílií více chránící vůči slunečnímu záření. Pergola se bude moci nechat porůst popínavými rostlinami a bude tak ještě více chránit soukromý prostor terasy a zahrady od veřejného prostoru ulice. Ty části domu, jež jsou orientovány spíše na jih jsou přibližně z 30% prosklenné, naopak severní části domu jsou uzavřené. To vyhovuje jak požadavkům tepelným, tak i požadavkům na proslunění obytných místností.

Rodinný dům je navrhován pro současné majitele pozemku, pár se dvěmi dětmi, jejichž přáním bylo vytvoření rodinného, otevřeného, logického a funkčního prostoru. Obývací prostor je tvořen kuchyní jež plynule přechází díky kuchyňské lince v jídelní stůl. V obývacím prostoru se dále nachází krb a prostor pro posezení celé rodiny. Jeho okna jsou situována tak, aby byl prostor přirozeně osvětlen po celý den, zachovává si však soukromí a je plně otevřen vůči zahradě a vzrostlým stromům na jihovýchodě. Z obývacího prostoru se taktéž vchází na terasu.