ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie stavby pro bydlení

Investor: Daniela Svobodová
Autor: Ing.arch. Petra Malá
02 / 2019

Předmětem architektonické studie je novostavba stavby pro bydlení v obci Benice, která spadá do okresu Hlavní město Praha. Záměrem je navržení domu pro bydlení a práci, který přirozeně zapadne do svého okolí a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Návrh řeší novostavbu stavby pro bydlení. Stavba má 3 nadzemní podlaží a obsahuje 1 bytovou jednotku a dílnu. Dům je situován přibližně uprostřed pozemku, a to hned u paty příkrého svahu, tedy v dolní částí pozemku. Na pozemku je umožněno venkovní parkovací stání pro 2 automobily. Dům bude sloužit mladému manželskému páru, který zakládá rodinu. Dům je navržen tak, aby si jej investoři mohli postavit svépomocí. Architektonické řešení vychází z přání navržení maximálně jednoduchého domu, který bude sloužit jak k bydlení, tak k práci kováře a vyrovná se s terénním zlomem na pozemku. Řešením je proto jednoduchý třípodlažní dům postavený na půdorysu úzkého obdélníku, který lemuje příkrý svah. Protáhlá hmota domu je zakončena pultovou střechou ve sklonu 100. Jednoduchý tvar domu doplňuje terasa na východní straně, která tvoří 4 m dlouhý most mezi domem a zahradou v horní části pozemku a plechové pláty na straně západní. Dvojice tenkých kovových plátů ve tvaru obrácených písmen L tvoří kryté závětří před vstupem do obytné části domu a do dílny. Čistou formu fasády v krémově bílé barvě rozjasňují žluté rámy oken, které se střídají s okny s rámy v tmavě šedém odstínu. Tmavě šedý odstín rámů oken bude maximálně podobný, jako tmavě šedý odstín veškerých plechových prvků na domě, mezi které patří střešní krytina, okapy, parapety, zábradlí i plechové pláty před vstupem do domu. Střešní krytinu budou tvořit jednoduché falcované plechy .

Dům bude založen na betonové základové desce. Nosná konstrukce bude tvořena stěnovým systémem z betonových cihel Ytong. Stropy budou železobetonové žebrové opět v systému Ytong. Na stěny bude navazovat dřevěná konstrukce střechy. Stěny budou mít kontaktní zateplovací systém s omítkou. Střešní krytina bude falcovaná plechová.