ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Rovná

Investor: manželé Bitnarovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
08 / 2014

Předmětem architektonické studie je stavba nízkoenergetického rodinného domu v obci Rovná, nedaleko města Strážov a Klatovy. Záměrem bylo navrhnutí domu, jež se přirozeně začleňuje do svého přírodního prostředí bez zástavby. Vznikl návrh ekologického domu, který svou stavbou a užíváním maximálně šetří přírodní zdroje a je v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Rodinný dům je navrhován pro manželský pár se čtyřmi dětmi. Jejich přáním bylo vytvoření velkého otevřeného a světlého prostoru, který bude ohraničen kruhovou konstrukcí z přírodních materiálů.

Jednoduchá hmota domu je určena kruhovým půdorysem a ostře šikmou doškovou střechou. Zemité barvy hliněné omítky stěn a střechy odkazují na přírodní charakter dřevostavby, která je navržena téměř pouze z přírodních materiálů jako je dřevo, sláma, rákos, hlína a písek. Hmotu hliněné fasády zlehčují prosvětlené otvory v přírodních tvarech z barevných skleněných lahví. Směrem k příjezdové silnici se dům uzavírá a otevírá se naopak k loukám na jihu až severu. Stavba je doplněna o terasu s pergolou, které pod sebou vytváří krytý zastřešený prostor, kudy se vchází do sklepa.

Dům je založen na zemních vrutech, dřevěných trámech a tuhých OSB deskách. Základovou konstrukci doplňuje betonová konstrukce sklepa, který svým tvarem kopíruje vnější líc kopule. Na sklep navazují betonové opěrné stěny vymezující 2 různé úrovně terénu. Nosná konstrukce je dřevěná. Na sloupky navazuje dřevěný krov. Stěny mají výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky jsou omítnuty hliněnou omítkou z interiéru i exteriéru. Střešní krytinu střechy tvoří dřevěné šindele.