ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Říčany

Investor: manželé Pochopovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
9 / 2011

Předmětem architektonické studie je stavba rodinného domu v Říčanech u Prahy. Záměrem bylo navrhnutí prostorného a komfortního domu respektujícího okolí i energetické hledicko.

Vzhledem k nevhodné situaci s příjezdovou cestou na jižní straně a budoucímu rozšíření pozemku směrem k východní straně, jež je taktéž lemována cestou na své východní straně, je dům situován na severozápadním cípu pozemku. Nad garáží se nachází velká terasa společenské místnosti krytá na západní větrné straně vystupující stěnou. Do domu se vchází přes garáž či cestičkou přes zahradu. Veškeré dění v domě je obráceno k zahradě a jižní prosluněné straně. Pomocné prostory se nacházejí na straně severní. Stavba je vůči severní straně téměř úplně uzavřena, naopak jižní část prodloužená o krytý bazén je převážně prosklená a otevřeně komunikuje se zahradou.

Z jednoduchého tvaru vystupuje vež umístěná ve středu setkání východního a jižního ramene domu. Ve veži se nachází 2 patrové pokoje obou dětí manželů. Z věže je krásný výhled na panorama Prahy. Fasádu tvoří omítka v bílé a tmavě šedé barvě. Šedá omítka může být zaměněna za kamenné obložení. K domu přiléhá terasa, která zářoveň lemuje bazén navazující na obývací prostor. Posuvná stěna krytého bazénu umožňuje otevření celé jižní stěny v letních měsících.

Rodinný dům je navrhován pro současné majitele pozemku, manželský pár se dvěmi dětmi, jejichž přáním bylo vytvoření prostorného, logického a funkčního prostoru,jež disponuje i samostatným obytným prostorem pro návštěvy.