ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Stříbrná Skalice

Investor: Markéta Hladíková
Autor: Ing.arch. Petra Malá
09 / 2018

Předmětem návrhu je novostavba rodinného domu v osadě u obce Stříbrná Skalice. Záměrem bylo navržení přírodního a ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje, bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem a přirozeně zapadne do svého okolí.

Návrh řeší novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím a prosklenou zimní zahradou. Dům bude sloužit k bydlení jen 1 – 2 osobám a je navržen tak, aby byl maximálně jednoduchý, funkční, ale také vzdušný a propojený se svým okolím. Řešení vychází z přání navržení maximálně funkčního, otevřeného a přírodního rodinného domu. Jedná se proto o jednoduchý dům s obytným podkrovím postavený převážně z přírodních materiálů, ke kterému přiléhá zimní zahrada. Hmotu domu určuje obdélníkový půdorys a sedlová střecha se sklonem 30o. Na jihovýchodní a severozápadní straně vystupují od domu dvě dřevěné terasy, které budou zastřešeny přesahem střech rodinného domu. Terasy jsou výšce 40 cm nad zemí a 30 cm pod podlahou rodinného domu. Podlaha zimní zahrady bude 15 cm pod úrovní podlahy všech ostatních prostor v přízemí domu. Obvodové stěny domu budou z exteriéru opláštěny modřínovými palubkami. Na podélných fasádách budou mít palubky horizontální orientaci a na fasádách čelních budou mít palubky vertikální orientaci. Palubky budou ošetřeny pouze bezbarvým olejem a nechají se přirozeně zestárnout a ztmavnout. Z interiérové strany budou obvodové stěny omítnuty hliněnou omítkou. Jak dřevěné opláštění, tak zemité barvy hliněných omítek, odkazují na přírodní charakter slaměné dřevostavby, která je navržena téměř pouze z přírodních materiálů, jako je dřevo, sláma, hlína či písek. Na pokrytí střechy jsou navrženy střešní tašky Tondach Figaro Deluxe – Glazura Amadeus šedá v tmavě šedé barvě, s jednoduchými liniemi a čistou plochou bez výstupků či vln. Celoplošnému dřevěnému obložení domu dodávají šmrnc a vtip okenní otvory s rámy v tmavě červené barvě. Ve stejném odstínu budou natřeny i veškeré klempířské prvky a venkovní sloupy podpírající střechy. Také prosklená zimní zahrada s dřevěnou konstrukcí v tmavě červené barvě, dává domu šmrnc, lehkost a vzdušnost. Zimní zahrada má zděný sokl vysoký pouze 33cm, který bude zhotoven z neomítaných betonových cihel o výšce 6 cm. Dvě vystupující terasy tvoří přechod mezi interiérem domu a zahradou. Střecha nad terasami chrání zimní zahradu i obývací prostor před přehřátím v letním období a zároveň umožňuje venkovní pobyt i za nepříznivého počasí. Na terasy je možné vstoupit ze zimní zahrady a na tu jihovýchodní i z obývacího prostoru. Obytné prostory jsou orientovány k jihu, naopak technické prostory jsou orientovány k severu, protože nevyžadují přímé sluneční osvětlení .

Dům bude založen na betonových patkách a dřevěných trámech. Nosná konstrukce bude dřevěná. Na obvodové stěny bude navazovat dřevěná konstrukce střechy. Slaměné balíky v obvodových stěnách, které budou plnit funkci tepelné izolace, budou zaklopeny nehořlavými deskami. Desky budou z interiéru omítnuty hliněnou omítkou. V exteriéru bude zhotovena provětrávaná fasáda, která bude obložena modřínovými palubkami. Střešní krytinu budou tvořit pálené střešní tašky Tondach Figaro v tmavě šedém odstínu.