ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Raškovice

Investor: manželé Hanzlovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
03 / 2020

Předmětem návrhu je novostavba rodinného domu v obci Raškovice, která spadá do okresu Frýdek Místek a CHKO Beskydy. Záměr je navržení přírodního a ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje, bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem a přirozeně zapadne do svého okolí.

Návrh řeší novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. K domu je přidružené zastřešené parkovací stání s kůlnou. U jihozápadní hrany pozemku se nachází venkovní parkovací stání pro 2 osobní automobily s kůlnou. Dům bude sloužit k bydlení mladého páru, který zakládá rodinu. Dům je navržen tak, aby byl maximálně jednoduchý, funkční, ale také prostorný a vzdušný a propojený se svým okolím. Architektonické řešení vychází z požadavků CHKO Beskydy a z přání investorů navržení maximálně funkčního, otevřeného a přírodního rodinného domu. Řešením je proto jednoduchý dům s obytným podkrovím postavený převážně z přírodních materiálů. Hmotu domu určuje obdélníkový půdorys o poměru stran 1:1,5 a symetrická sedlová střecha se sklonem 45o. Celou východní fasádu domu lemuje dřevěná terasa s pergolou. Obvodové stěny domu budou z exteriéru opláštěny vertikálními modřínovými palubkami. Dřevěné opláštění odkazuje na přírodní charakter dřevostavby. Na pokrytí střechy jsou navrženy falcované plechy v tmavě šedém odstínu. Krytina bude mít jednoduché linie a čistou plochu bez zbytečných výstupků či vln. Celoplošné světlé dřevěné obložení domu doplňují okenní otvory s rámy v tmavě hnědé barvě. Ve stejném odstínu bude natřena i venkovní pergola a oplocení podél příjezdové cesty. Dřevěná pergola, která přiléhá k východní fasádě, bude doplněna o pojízdný systém s třemi kusy voděodolné textilie. Z hmoty domu vystupuje na západní straně jen malá stříška, která kryje podestu před hlavním vstupem do domu. Vystupující terasa lemující východní fasádu tvoří přechod mezi interiérem domu a zahradou. Pergola s textilií umožňuje venkovní pobyt na terase i za nepříznivého počasí a v letních měsících poskytuje chladný stín. Hlavní obytný prostor je orientován zejména k východu a jihu, má však výhled i na příjezdovou cestu na západní stranu. Dětské pokoje směřují k jihu, zatímco ložnice k severu. Technické a komunikační prostory jsou umístěny doprostřed dispozice a směřují k východu či západu .

Dům bude založen na základové desce a pasech. Nosná konstrukce bude dřevěná. Na obvodové stěny bude navazovat dřevěná konstrukce střechy. Fasáda bude provětrávaná a bude obložena vertikálními modřínovými palubkami. Střešní krytinu budou tvořit falcované plechy v tmavě šedém odstínu.