ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Obědné

Investor: Jan Körner
Autor: Ing.arch. Petra Malá
01 / 2017

Předmětem architektonického návrhu je novostavba rodinného domu v obci Obědné, která spadá do okresu Šumperk. Záměrem je navržení přírodního a ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Rodinný dům je navržen pro syna majitelů pozemku, který plánuje založit rodinu. Architektonické řešení vychází z přání navržení maximálně přírodního domu. Řešením je proto jednoduchý dům postavený z přírodních materiálů, které jsou z lokálních zdrojů. Hmotu domu určuje obdélníkový půdorys, který má zaoblené rohy a pultová střecha s velkým přesahem na jihozápadní straně, kam také stoupá. Masivní zdi zlehčuje jejich zaoblení v rozích a velké okenní otvory. Otvory budou mají z vnější strany obložení ostění ve stejném odstínu, jako jsou rámy oken, tedy v odstínu tmavý dub. Dřevěné obložení fasády bude z modřínového dřeva v šedém odstínu. K rodinnému domu přiléhá terasa ve tvaru půloblouku, která tvoří přechod mezi interiérem a zahradou. Část terasy přiléhající k domu je chráněna zelenou střechou domu, která přečnívá o 2,5 m a chrání tak obytné prostory před přehřátím v letním období. Aby byla střecha vyvážená, také na severovýchodní straně má větší přesah a je podpírána dřevěnými sloupy. Obytné prostory se otevírají k terase se skalkou, která přechází v louky na západě a k zahradě a ovocnému sadu na jižní straně. Technické a doplňující prostory jsou orientovány k hlučnějšímu severu a východu, kde pokračují zahrady s rodinnými domy a kde vede železnice. Všechny prostory s výjimkou spíže jsou přímo osvětleny sluncem, chodba je osvětlena nepřímo.

Dům je založen na betonových základových pasech, patkách a dřevěných trámech. Nosná konstrukce je dřevěná. Na stěny navazuje dřevěná konstrukce střechy. Slaměné balíky v obvodových stěnách jsou omítnuty hliněnou omítkou. Na vnější straně se časem dobuduje svislé dřevěné opláštění dle vizualizací. Střecha je zelená extenzivní lemovaná drenážním štěrkem.