ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie Meziboří

Investor: manželé Dvořákovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
08 / 2017

Předmětem architektonického návrhu je stavba rodinného domu ve městě Meziboří poblíž Litvínova. Záměrem je navržení jednoduchého a moderního domu, který bude svou stavbou a užíváním šetřit přírodní zdroje, bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem a zároveň přirozeně zapadne do svého hornatého okolí.

Rodinný dům je navržen pro mladou rodinu, která má jedno dítě a plánuje další. Rodinný dům je nízkopodlažní s obytným podkrovím. Tvar domu je klasický obdélník s mírně asymetrickou sedlovou střechou. Část střechy má sklon 250 a druhá část 350. Střecha je bez přesahů a po stranách je zakončena okapy. Byly zvoleny střešní tašky Braven Dominant grafit. Z hmoty domu vystupuje pouze hmota zádveří, kterou tvoří kamenný hranol s rovnou střechou. Jižní stranu domu lemuje dřevěná terasa, která je přibližně z poloviny stíněna zastřešením dřevěnou pergolou. Zastřešení terasy tvoří pultová střecha s velmi mírným sklonem 30. Vzhledem k nízkému sklonu střechy je střešní krytina zhotovena z tmavě šedé asfaltové hydroizolace. Na terase se také nachází kamenný venkovní krb. Pod terasou se nachází sklep, který je z části zahrnut zeminou, z části však vystupuje nad terén. Vystupující část sklepa je obložena kamenem. Při pohledu z jižní části zahrady tak sklep přirozeně navazuje na okolní terén a vzniká dojem, že sklep je vysekán do skály. Stejný kámen je použit i u celého zádveří a mezi horizontálními okny na severní a jižní fasádě. Na jižní fasádě je kamenný obklad navíc i v celé zastřešené části fasády. Kamenný obklad tak dodává domu jedinečný moderní vzhled, který zároveň zapadá do zdejšího hornatého terénu. Obklad bude v hnědé barvě v několika odstínech, aby obklad působil přirozeně. Bez obložení kamenem zůstává kůlna, která bude omítnuta ve stejném barevném odstínu jako rodinný dům a oplocení. Vybrána byla krémová bílá barva, jejíž odstín se blíží ke světle hnědé. Zastřešení kůlny a parkovacího stání je tvořeno asymetrickou sedlovou střechou.

Dům je založen na betonových pasech a železobetonové základové desce. Sklep je zděný, bez zateplení. Nosná konstrukce rodinného domu je dřevěná. Dům je omítnut a z části obložen kamenem. Na nosné dřevěné sloupky obvodových stěn navazuje dřevěný krov. Střešní krytinu střechy tvoří střešní tašky Cembrit imitující břidlici. Rovná střecha zádveří je zelená extenzivní. Krytina dřevěné pergoly je z tmavě šedé asfaltové hydroizolace.