ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Hlubočky

Investor: Marcela Veselá
Autor: Ing.arch. Petra Malá
09 / 2016

Předmětem architektonické studie je stavba rodinného domu v obci Lukov, která se nachází v ochranném pásmu národního parku Podyjí. Záměrem je navržení prostorného rodinného domu, který se přirozeně začlení do původní i nové zástavby v obci. Dům je navržen dle požadavků NP Podyjí a splňuje Architektonický řád obcí v národním parku Podyjí.

Dům je navrhován pro rodinu se dvěma dětmi a papouška. Jejich přáním bylo vytvoření velkého, prostorného, světlého, funkčního a zároveň útulného domova. Tvar domu určuje obdélník s poměrem stran 1:1,9 a symetrická sedlová střecha. Střecha o sklonu 420 je ukončena římsou. Rodinný dům je jednopatrový, nepodsklepený. Klasické venkovské stavení je ozvláštněno chybějícím jihozápadním rohem v přízemí, který tvoří zastřešená terasa směřující do zahrady. Tato část je zdůrazněna svislým dřevěným obložením, jinak je dům omítnut krémově bílou omítkou. Římsa pod střechou má omítku v teplé béžové barvě. Střešní krytinu tvoří keramické střešní tašky cihlové barvy bez lesklých povrchových úprav. Střešní krytina je ukončena krajovými taškami. Podlaha přízemí je 18 cm nad terénem a 15 cm nad přilehlými zpevněnými plochami.

Dům je založen na základové desce. Nosná konstrukce je zděná. Na nosné zdi navazuje dřevěný krov. Dům je převážně omítnut krémově bílou omítkou. Střešní krytinu střechy tvoří keramické střešní tašky cihlové barvy bez lesklých povrchových úprav.