ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Hořičky

Investor: Jana Kounková a Josef Vlček
Autor: Ing.arch. Petra Malá
08 / 2015

Předmětem architektonického návrhu je stavba rodinného domu na okraji obce Hořičky, která se nachází v okrese Náchod. Záměrem je navržení přírodního a ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem. K přízemnímu kruhovému domu přiléhá pergola a terasa.

Rodinný dům je navržen pro mladý pár, který nedávno založil rodinu. Dům určuje kruhový půdorys a kuželovitá zelená střecha s mírným sklonem 10?. Výrazným prvkem je pergola, která lemuje jižní půlkruh domu a která je podepřena nakloněnými sloupy. Střecha domu je završena neotevíratelnou kopulí. K domu přiléhá na jižní straně kruhová terasa, která je z malé části nad kořenovým jezírkem. Domek je situován přibližně v jižní třetině pozemku. Vstup na pozemek se nachází na jižní i západní straně. Na západní straně doplňuje pěší vstup i vjezd k venkovnímu parkovacímu stání pro 2 automobily.

Dům je založen na kamenných patkách, dřevěných trámech a tuhých OSB deskách. Nosná konstrukce je dřevěná. Na sloupky navazuje dřevěný krov. Stěny mají výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky jsou omítnuty hliněnou omítkou z interiéru i exteriéru. Střecha bude zelená extenzivní lemovaná drenážním štěrkem.