ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Hlubočky

Investor: Jana Vymětalová
Autor: Ing.arch. Petra Malá
08 / 2016

Předmětem architektonického návrhu je rekonstrukce a přístavba stávající rekreační chaty a její přeměna na rodinný dům v obci Hlubočky poblíž Olomouce. Záměrem je navržení přírodního a ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Přízemní rodinný dům má podélný půdorys s malým zalomením a sedlovou střechu s mírným sklonem 10?.

Dům je navržen pro mladý pár, který v budoucnu plánuje založit rodinu. Jejich přáním bylo vytvoření světlého, vzdušného a útulného domova, který bude propojen se svým okolím. Architektonické řešení vychází z přání navržení maximálně přírodního domu. Řešením je proto jednoduchý dům postavený z přírodních materiálů, které jsou z lokálních zdrojů. Půdorys domu je určen původním půdorysem a stávajícím založením. Hmota domu vychází z půdorysu, svého okolí a charakteru místní zástavby. Zemité barvy hliněných omítek obvodových stěn a zelená střecha odkazují na přírodní charakter slaměné dřevostavby, která je navržena téměř pouze z přírodních materiálů jako je dřevo, sláma, hlína či písek. Hliněné fasády zlehčují velké okenní a dveřní otvory. K domu přiléhá terasa, která je na západní straně zastřešena. Terasa doplňuje a zároveň chrání obývací prostor před přehřátím v letním období. Obytné prostory se otevírají výhledům na jihu a západu, zatímco technické prostory a pracovna jsou orientovány do ticha lesa. Ze všech obytných prostor s výjimkou pracovny je vidět na dominantu pozemku – vzrostlý buk.

Dům je založen na železobetonové základové desce a šesti železobetonových sloupech. Nosná konstrukce je dřevěná. Na sloupky navazuje dřevěný krov. Stěny budou mít výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky budou omítnuty hliněnou omítkou z interiéru i exteriéru. Střecha bude zelená extenzivní lemovaná drenážním štěrkem.