ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie vzorového RD 1

Investor: firma HK-Dřestav
Autor: Ing.arch. Petra Malá
8 / 2011

Dům je prvním ze čtyř nových vzorových domů pro stavební firmu HK-Dřestav zabývající se výstavbou nízkoenergetických dřevostaveb katalogových rodinných domů. Patrový dům má dělenou dipozici dle světových stran a je ho třeba vhodně umístit na pozemek dle konkrétní situace. Pomocné prostory se nacházejí na severní straně, obytné na straně jižní. Dům je složen ze dvou protínajících se kvádrů tak, aby neměl přebytečné výstupky související s možnými tepelnými mosty.

Dům je založen na betonové desce. Vrchní stavba je montovaná z nosných dřevěných sloupků v systému two by four, dřevěných stropních trámů, dřevěného krovu, desek OSB/3 a DHF a dalších obalových a doplňkových konstrukcí. Fasáda barevně, eventuálně materiálově odlišuje i prolíná obě hmoty domu. Dům může být omítnut či mít vrchní část obloženou dřevem. Střecha rodinného domu je pultová s minimálním sklonem. Krytinu tvoří fólie z mPVC či asflatové pasy.