ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Rádlo

Investor: pan Zeler
Autor: Ing.arch. Petra Malá
09 / 2014

Předmětem architektonické studie je stavba nízkoenergetického rodinného domu v obci Rádlo, nedaleko Liberce. Záměrem bylo navrhnutí domu, jež se přirozeně začleňuje do svého hornatého prostředí i okolní zástavby. Vznikl návrh ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Rodinný dům je navrhován pro pár se čtyřmi dětmi. Jejich přáním bylo vytvoření logického, funkčního a zároveň útulného a světlého domova.

Dům je nepodsklepený, naopak se lehce „vznáší“ nad zemí. Obsahuje přízemí a podkroví. S domem přímo sousedí kůlna a parkovací stání, jejichž zastřešení přímo navazuje na střechu, která zakrývá část přízemí domu. Hmota podkroví je mírně předsazena nad přízemí na stranu západní a chrání tak přízemí před přehřátím v letních období. Podkroví je odsazeno i od ostatních hran přízemí a navazuje na něj středně šikmými střechami. Celková hmota tak tvoří jakousi malou věž u vrcholu svahu. Střecha podkroví je pultová a stoupá se ve stejném směru jako okolní svah. Na západní straně je podkroví podepřeno dřevěnými sloupy, z nichž prostřední dva zdvojené mají tvar písmena V. Kompozici hmot doplňují okna, která korespondují s konstrukcí domu, světovými stranami a obsahu v interiéru. Přízemí bude omítnuto hliněnými hnědými omítkami a patro bude opláštěno modřínovým dřevem. Střešní krytinou budou tmavě šedé asfaltové šindele.

Dům bude založen na zemních vrutech, dřevěných trámech a tuhých OSB deskách. Nosná konstrukce je dřevěná. Na sloupky navazuje dřevěný krov. Stěny budou mít výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky budou omítnuty hliněnou omítkou a dřevem. Střešní krytinu střechy budou tvořit asfaltové šindele.