ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Návrh scénografie pro moderní tanec

Zadavatel: Mgr. Jana Ryšlavá
Spoluautor: Ing.arch. Petra Malá
07 / 2012

Návrh scénografie vytváří pozadí a zároveň je aktivní součástí představení moderního tance Racek pro dvě tanečnice. Po celou dobu představení se na jevišti nachází multifunkční objekty, jež umožňují tanečnícím symbolizovat charakter Bachovy knihy Jonathan Livingston Racek. Nejedná se o personifikaci. Je zde víc než jen obrys, ztělesnění pohledů a myšlení, jež jsou součástí charakteru Jonathana. Představuje hledání, odvahu, zdokonalování, odhodlanost a touhu po naplnění snů.

Základem scénografie jsou multifunkční dlouhá textilní plátna jež slouží pro akrobaci a zároveň fungují na principu rolet. Tyto rolety jsou připevněny jedním koncem na zavěšených tyčích, okolo kterých jsou omotány a ukončeny jsou háčky. Tyto háčky mohou tanečnice zachycovat do předem připravených ok. Rolety budou mít délku až 20m, aby umožňovaly vytváření různých obrazců. Tato plátna zároveň umožňují projekci, jež je další součástí performance. Vizuální projekce se během představení objevuje několikrát. Plátna nabývají významů dle projekce, jež vytváří děj performance a oživují tak novým prvkem moderní tanec. Plátna jsou multifunkční scénografické objekty, ale také formy různých charakterů, které mohou být přijímány jako “ třetí” partner. Samy tanečnice mění objekty na scéně a vytváří tak neustále nové prostředí.