ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Mukařov

Investor: manželé Koumarovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
11 / 2014

Předmětem architektonické studie je stavba pasivního rodinného domu na okraji obce Mukařov, která se nachází u Říčan na Praze-východ. Záměrem bylo navrhnutí domu, jež se přirozeně začleňuje do svého okolí a zároveň se svým architektonickým ztvárněním osobitě vymezuje. Hmota domu je z důvodu požadavku na pasivní dům kompaktní, časem ji doplní sauna a zastřešené parkovací stání s kůlnou.

Rodinný dům je navrhován pro současné majitele pozemku, manželský pár s malou dcerou, jejichž přáním bylo vytvoření rodinného, logického a funkčního prostoru. Dům je maximálně světlý, otevřený a vzdušný. V návrhu se počítá i s budoucím rozšířením domu. Varianta B počítá s pobytem manželů a 2 dětí a varianta C s pobytem manželů a 3 dětí, kde má každé dítě svůj vlastní pokoj. Ložnice se v tomto případě přistaví v přízemí v prostoru východní terasy a bude se do ní vstupovat přímo z obývacího prostoru. Z toho vyplyne nutnost přestavět vstup do sauny a venkovního WC.

Architektonické řešení odpovídá funkci ochranné před klimatickými vlivy a hlukem a zároveň maximálně otevřeně komunikuje se zahradou. Stavba má jednoduchý kompaktní obdélníkový tvar bez zbytečných výstupků, čímž omezuje možnost vzniku tepelných mostů. Jednoduchý tvar se symetrickou sedlovou střechou narušují pouze boční nepravidelné stěny. Fasáda jež je orientována na jih je přibližně z 30% prosklená, naopak severní část domu je maximálně uzavřená. To vyhovuje jak požadavkům tepelným, tak i požadavkům na proslunění obytných místností.

Dům je založen na betonových pasech. Vrchní stavba je montovaná z nosných dřevěných sloupků v systému two by four, dřevěných stropních trámů, desek OSB/3 a DHF a dalších obalových a doplňkových konstrukcí.