ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Kozolupy

Investor: manželé Vyšínovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
10 / 2011

Předmětem architektonické studie je stavba pasivního rodinného domu v obci Kozolupy, nedaleko Berouna. Záměrem bylo navrhnutí domu, jež se přirozeně začleňuje do charakteru místní zástavby a přitom se od ní přiměřeně odlišuje architektonickým ztvárněním fasády. Hmota domu je z důvodu požadavku na pasivní dům kompaktní, přiléhá k ní stavba garáže.

Vhledem k esteticky cennému pohledu na pole a vzdálenější lesy na jižní straně, i k požadavku na pasivní stavbu, byla zvolena hlavní orientace obytných prostorů na stranu jižní a pomocných prostor na stranu severní. Stavba je uzavřena vůči severní straně se silnicemi, převážně i straně západní a východní se zbylou částí vesnice a chrání tak intimní prostor pro rodinné vyžití a odpočinek na straně jižní. Stavba doplňuje svojí hmotou, výškou a tvarem střechy celkový ráz vesnice.

Stavba má jednoduchý kompaktní tvar bez zbytečných výstupků, čímž omezuje možnost vzniku tepelných mostů. Stavba je řešena jako dřevostavba, je však obložena cihlovými pásky dvou barevných odstínů. K domu přiléhá terasa, která zářoveň obklopuje bazén. Jižní část domu je přibližně z 30% prosklenná, naopak severní, západní a východní části domu jsou uzavřené. To vyhovuje jak požadavkům tepelným, tak i světelným, díky malé hloubce domu i jednotlivých místností.

Rodinný dům je navrhován pro současné majitele pozemku, manželský pár, jejichž přáním bylo vytvoření skromného, logického a funkčního prostoru, jež disponuje i obytnými místnostmi pro návštěvy, převážně svých dvou dcer a jejich budoucích rodin. Svažující se terén je pod terasou využit pro vinný sklípek.