ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Dolní Jílovice

Investor: pan Šampalík
Autor: Ing.arch. Petra Malá
07 / 2014

Předmětem architektonické studie je stavba souboru staveb v blízkosti obce Dolní Jílovice a města Vyšší Brod. Do souboru staveb patří rodinný dům, který bude přibližně v polovině pozemku. Na okraji pozemku u příjezdové cesty a železniční stanice se bude nacházet parkovací stání spojené s veřejným občerstvením. Občerstvení se časem přemění na menší domácí pekárnu. K občerstvení náleží i vzdálenější toalety. Na druhém konci pozemku v lesíku se na závěr vystaví 4 chatky, umývárna a parkovací stání pro hosty.

Záměrem bylo navržení staveb, jež se přirozeně začleňují do svého přírodního prostředí a splňují podmínky architektonické rukověti Šumavy. Tvar a hmoty staveb jsou tak jednoznačně určeny požadavky životního prostředí a stavebním úřadem. Vznikl návrh ekologických domů, které budou svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a budou v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Všechny stavby jsou nepodsklepené. RD, chatky a umývárna budou založeny na betonových patkách, dřevěných trámech a tuhých OSB deskách. Občerstvení s parkovacím stáním a venkovní WC budou mít železobetonovou základovou desku přímo na terénu. Nosná konstrukce všech staveb je dřevěná. Na nosné dřevěné stěny navazuje dřevěný krov. Stěny RD budou mít výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky budou omítnuty hliněnou omítkou. Chatky a umývárna budou zbudovány systémem corwood. Občerstvení s parkovacím stáním a venkovní WC budou mít klasickou dřevěnou nosnou konstrukci s krovem, nebudou mít tepelnou izolaci, ale do vzniklé mezery mezi dřevěným opláštěním z modřínového dřeva, bude možné v budoucnu nafoukat celulózovou izolaci. Střešní krytinu všech střech budou tvořit dřevěné nebo asfaltové šindele, pouze nad venkovním WC bude pultová zelená střecha.

Konstrukce všech staveb je navržena tak, aby si je mohl investor postavit převážně svépomocí. Velký důraz je kladen na použití přírodních materiálů. V první fázi bude postaven rodinný dům, ve druhé občerstvení a ve třetí chatky.