ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie RD Bobrová

Investor: manželé Lichovníkovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
11 / 2012

Předmětem architektonické studie je stavba pasivního rodinného domu na okraji obce Bobrová na Vysočině, poblíž Nového Města na Moravě. Záměrem je navržení domu, který navazuje na tradici zdejší architektury, avšak jeho pojetí je současné. Hmotu domu, jež je z důvodu požadavku na pasivní dům kompaktní, doplňuje hmota garáže s volierámi.

Úzkou a velmi dlouhou parcelu obklopují na straně západní a východní zemědělské parcely, jež jsou určeny k budoucímu zastavění. Příjezdová cesta lemuje pozemek na straně jižní a přímo před pozemkem se dvojí a zatáčí směrem k jihu. Na vzdálené severní straně končí pozemek pásem zeleně s říčkou Bobrůvka, jež je součástí lokálního biokoridoru. Z pozemku je krásný výhled na okolní pole a lesy táhnoucí se podél téměř celého obzoru. Stavba rodinného domu a garáže s voliérami je orientována na jihovýchodní části pozemku a kopíruje svým protažením i uskupením hmot tvar parcely. Dům i garáž se budou nacházet za 10m ochraným pásmem nadzemního elektrovedení NN a s příjezdovou cestou budou spojeny nově vybudovanou cestou směřující ke garáži. Ob 2 parcely se nachází 3 dvoupodlažní rodinné domy z dvacátého století s velkými parcelami. Mezi zdejší zástavbou převažují rodinné, cihlové, omítané domy se sedlovou střechou.

V současnosti není parcela napojena na žádné sítě, ani vodovodní ani kanalizační potrubí, která se zde ani neplánují. Na pozemku bude proto vybudován septik s kořenovou čisičkou pro odpadní a dešťové vody. Pitná voda bude do domu i do voliér přivedena přes příslušné filtry z nově vyhloubené studně. Elektřina bude zajištěna připojením na trafo, které je přímo naproti domu přes ulici.

Při vjezdu na pozemek nejprve narazíme na hmotu garáže a voliér. Za touto bílou přízemní stavbou stojí jednopatrová tmavě žlutá stavba rodinného domu, jež je na severozápadním konci doplněn o terasu s pergolou. Terasa bude z modřínových prken uložených ve spádu tak, aby z nich odtékala voda. Vhledem k orientaci pozemku a požadavku na pasivitu domu, byla zvolena hlavní orientace obytných prostorů na stranu jihozápadní a pomocných prostor na stranu severovýchodní. Návrh respektuje maximální zastavěnost pozemku 30%.

Architektonické řešení odpovídá funkci ochranné před klimatickými vlivy a hlukem a zároveň otevřeně komunikuje se zahradou a volným prostorem na straně západní a severní. Hmota domu vychází z tradičního venkovského stavění a je doplněna o současné ztvárnění fasády hrou oken a obložení. Stavba má jednoduchý kompaktní obdélníkový tvar bez zbytečných výstupků, čímž omezuje možnost vzniku tepelných mostů. Stavba je řešena jako dřevostavba, což je podpořeno i částečným dřevěným obložením modřínovými palubkami střídajícím se s tmavě žlutou omítkou.

Obývací prostor je tvořen částečně oddělenou kuchyní, jež díky kuchyňské lince plynule přechází v jídelní prostor a obývací část. Krbová vložka přímo navazuje na kuchyňskou linku a její uzavřené rohové ohniště je umístěno ve výšce linky. V rohu obývací části se nachází posezení s výhledem na celý prostor, krb i terasu se zahradou. Okna obývacího prostoru jsou situována tak, aby byl celý prostor přirozeně osvětlen po celý den, byl otevřen vůči zahradě a jižnímu slunci a zároveň se zachoval soukromí.

Velký dětský pokoj bude možné v budoucnu rozdělit na 2 menší pokoje.

K domu náleží i stavba garáže s voliérami. Voliéry budou jak venkovní – 3x tak vnitřní – 3x. Propojené budou pouze okýnky pro ptáky. Garáž umožňuje parkování jednoho osobního auta a uskladnění kol... Nad garáží se nachází malý půdní prostor přístupný přes sklápěcí půdní žebřík zabudovaný ve stropu.