ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Architektonická studie a projekt RD Albrechtice

Investor: manželé Housovi
Autor: Ing.arch. Petra Malá
10 / 2014

Předmětem architektonické studie je stavba nízkoenergetického rodinného domu na okraji obce Albrechtice, nedaleko Liberce. Záměrem bylo navrhnutí domu, jež se přirozeně začleňuje do svého hornatého prostředí a splňuje podmínky CHKO Jizerské hory. Vznikl návrh ekologického domu, který bude svou stavbou a užíváním maximálně šetřit přírodní zdroje a bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Rodinný dům je navrhován pro manželský pár s dítětem. Jejich přáním bylo vytvoření logického, funkčního a zároveň útulného a světlého domova s přírodními materiály.

Z klasické hmoty kvádru se symetrickou sedlovou střechou vystupuje na straně severní zádveří se zelenou střechou a na straně jižní meditační místnost. Meditační místnost je vsazena na kraj kořenového jezírka s mokřadními rostlinami. Voda z jezírka volně padá do spodní menší nádrže. I u jižní hranice pozemku pod domem se nachází kořenové jezírko. Hmota domu je svou kamennou podezdívkou spojena s terasou, kořenovým jezírkem i nádrží. Tento celek sleduje zalomený a svažitý terén tak, aby s ním přirozeně plynul. Fasáda domu je obložena svislými modřínovými prkny a doplňuje tak sousední jehličnaté stromy. Na fasádě jsou v hravé kompozici umístěna svislá okna, která korespondují s venkovním obložením. Střecha je tvořena tmavými plechovými pláty, které jsou použity i na fasádě zádveří. Střecha zádveří je extenzivní zelená a lze je z cesty vidět. Na jižní straně ze střechy domu vystupují 2 vikýře a společně s vystupující střechou nad meditační místností působí stejně jako vystupující vodní plochy.

Dům je nepodsklepený. Založen je na betonových pasech, které budou obloženy kamenem a budou vystupovat nad terén 40 – 90 cm dle zarovnání svažujícího se terénu. Na pasech bude železobetonová základová deska. Nosná konstrukce je dřevěná. Na sloupky navazuje dřevěný krov. Stěny budou mít výplň z balíků slámy, které zároveň tvoří tepelnou izolaci stěn. Balíky budou omítnuty hliněnou omítkou z interiéru a dřevem v exteriéru. Střešní krytinu střechy budou tvořit tmavé falcované plechy.