ARCHITEKTONICKÉ A DESIGNOVÉ NÁVRH
Y
V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM ROZVOJEM

Ví­tejte na mých profesní­ch stránkách.

Nabí­zí­m Vám zpracování architektonických studií­, projektů pro stavební­ povolení­ i konzultace v oblasti přírodní­ho stavitelství­ a současné architektury.

Navrhuji ní­zkoenergetické a pasivní­ dřevostavby a slaměné domy již od 20 000Kč.

Vychází­m z konkrétní­ch lokální­ch podmí­nek, přání­ klienta a zásad zachování­ trvale udržitelného rozvoje.

Za stěžejní­ považuji myšlení­ v souvislostech. Neomezuji se jen na koncept, estetiku, funkci či ekologii, ale syntetizuji všechny faktory a úhly pohledu.